Skip to content

Vrijednosti koje promovišemo i zastupamo

  • Crnogorski nacionalni interesi i patriotizam.
  • Jaka socijalna politika usmjerena na podršku djeci, mladima, ženama i porodicama.
  • Jednakost građana pred zakonom i tijelima državne uprave i samouprave.
  • Poštovanje i zaštitu tradicionalnih porodičnih vrijednosti.
  • Promociju crnogorskog brenda, zaštitu privatnog vlasništva i slobodnog preduzetništva.
  • Zaštitu životne sredine i razvoj u skladu sa principima održivog razvoja.
  • Podsticanje kreativnosti, inovacija i naučne djelatnosti.
  • Ponovno vraćanje RIJEČI i ČASTI kao osnovnih vrijednosti našeg društva (prije svega na javnoj sceni).