Skip to content

Programski ciljevi

Crnogorska Konzervativna Platforma se zalaže za:

1. ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na čitavoj teritoriji države Crne Gore – od Herceg Novog do Ulcinja, i od Pljevalja do Plava i Gusinja;

2. smanjenje udjela budžetske potrošnje u BDP-u i preraspodjelu postojećeg budžeta, uz efikasno korišćenje svih raspoloživih resursa, i značajno smanjenje državnog voznog parka i drugih beneficija javnih funkcionera (zalažemo se za administraciju u kojoj će javni funkcioneri, osim štićenih ličnosti, na posao dolaziti kao i svaki drugi građanin – sopstvenim kolima, biciklom ili javnim prevozom);

3. decentralizaciju i značajno smanjenje broja ministarstava, reformu javne uprave, regionalni razvoj Crne Gore u cilju ostvarenja ekonomski održivog sistema koji pridonosi načelima dobre vladavine;

4. revitalizaciju ruralnih područja kroz izgradnju infrastrukture i podsticanje stanogradnje i razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i socijalne ekonomije;

5. digitalizaciju javnog sistema i privrede, cjelovito informatičko integrisanje istog, te zaštitu građana od cyber-kriminala;

6. stvaranje održivog modela samodovoljosti u proizvodnji hrane, povezivanje proizvođača, državnih otkupnih stanica, a u prvom redu cilj nam je, kroz poreske olakšice staviti domaći proizvod na police svih trgovačkih lanaca; 

7. smanjenje poreza i parafiskalnih nameta, kao i represije poreskog sistema i državnog inspektorata prema građanima, privredi i preduzetništvu, te za povećanje njihove savjetodavne uloge; 

8. progresivno oporezivanje onih najbogatijih, koje će obuhvatiti sve 30-godišnje “dobitnike” crnogorske tranzicije tokom koje je jedan uzak krug ljudi profitirao, a srednja klasa gurnuta ka siromaštvu. “Pobjednici” tranzicije imaće priliku da smanje nivo oporezivanja ulaganjem u oblasti od javnog interesa (član 32, stav 2 Zakona o NVO), kao što je to praksa u svim razvijenim zemljama. 

9. transformaciju Investiciono Razvojnog Fonda u Fond za razvoj Crne Gore, koji će podsticati osnivanje i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i porodičnih gazdinstava;

10. podršku naučnom, istraživačkom i izumiteljskom radu, ali i za uključivanje naučne zajednice u svekoliki tehnološki, ekonomski i društveni razvoj;

11. posebnu brigu o blagostanju, zdravlju i dostojanstvu svih crnogorskih građana, jer država mora efikasno voditi brigu o ekonomskim, socijalnim, zdravstvenim i drugim potrebama svih njenih građana, što uključuje:

       – minimalnu platu u državi na nivou prosjeka Evropske unije.

        –  zaštitu radnika da 10 godina prije roka za sticanje starosne penzije ne mogu dobiti otkaz, ili biti ranije penizionisani, osim ukoliko poslodavac unaprijed ne isplati sve zarade (uključujući poreze i doprinose) do trenutka sticanja prava na starosnu penziju.

        –  obavezno osnivanje socijalnog fonda u okviru preduzeća koja zapošljavaju najmanje 20 radnika, kojim raspolažu radnici u skladu sa njihovim potrebama.

       – dostojanstven život u penziji – kroz povećanje penzija i postupno uvođenje dodataka, kao što je 13. penzija (uključujući i davanja osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim kategorijama stanovništva).

       – besplatno obezbjeđenje osnovnih životnih namirnica penzionerima i drugim ugroženim kategorijama stanovništva, kroz dotacije preduzeća i poreske olakšice (nekadašnja zimnica).

       – besplatan prevoz u drumskom i željezničkom transportu za sve preko 60 godina i djecu do 15 godine života.

        – besplatna godišnja rehalibilitacija za penzionere i lica sa posebnim potrebama (na planini ili moru) u trajanju od 15 dana, uz kompletnu medicinsku njegu.

        –  dječji dodatak od 100€ mjesečno za djecu do 18. godine života kao i studente, a majkama do 18 godine života starosti djeteta dodatak na vaspitanje i brigu po djetetu od takođe 100€ mjesečno.

12. podršku mladima i mladim bračnim parovima kako bi bili u mogućnosti da svoj potencijal ostvare u Crnoj Gori i doprinesu pozitivnim demografskim kretanjima;

 13. reformu sistema obrazovanja koji se mora temeljiti na korištenju pozitivnih iskustava zemalja koje prednjače u kvalitetu obrazovanja, što uključuje:

        –  đacima u osnovnoj školi sistem besplatnih, nasljednih udžbenika po školskim generacijama,

        –  besplatna ishrana za djecu u osnovnim školama,

        –  učenicima u osnovnim i srednjim školama i studentima besplatan transport i ekskurzije, što će se obezbijediti kroz donacije i poreske olakšice preduzećima,

        –  obavezno fizičko vaspitanje za djecu i mlade tokom čitavog trajanja studiranja, uz besplatan pristup bazenima i etno selima (kako bi djeca u osnovnoj školi naučila da plivaju i žive u prirodi).

14. reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koja mora povećati kvalitet zdravstvene zaštite i dugoročnu ekonomsku održivost tih sistema, što uključuje:

        –  totalnu reorganizaciju zdravstvenog sistema sa specijalističkim bolnicama i besplatnu hitna pomoć svim građanima, bez obzira na starosnu dob i status zdravstvenog osiguranja.
        
        –  kupovinu jednog helikoptera za besplatan transport bolesnika, na teritoriji Crne Gore i van nje, za potrebe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
 

        –  besplatne estetske korekcije lica i tijela, koje narušavaju zdravlje, kako fizičko, tako i psihičko.

        –  djeci do 18. godine, kao i osobama sa posebnim potrebama i penzionerima besplatno liječenje, stomatološke usluge, korekcijske proteze i protetičko liječenje.

15. dostupniji sport stanovništvuprvenstveno mladima, kroz finansijske olakšice, besplatne ljekarske preglede i veću dostupnost sportske infrastrukture u svim dijelovima Crne Gore, što uključuje obezbjeđenje besplatne infrastrukture za potrebe sporta.

16. cjelovitije uključivanje crnogorskih iseljenika u ekonomski, kulturni i svekoliki razvoj države Crne Gore.

17. zaštitu interesa domicilnog stanovništva, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

18. borbu protiv korupcije, profiterstva, privrednog kriminala, partitokratije, nepotizma i klijentelizma;

19. lustraciju i analizu imovine svih tajkuna, uz obaveznu provjeru kako su stekli prvi milion eura u vrijednosti kapitala koji imaju.

20. donošenje Zakona o zabrani isticanja simbola fašističkih ideologija i njihovog promovisanja.

21. zabranu svih političkih partija koje su radile i rade protiv interesa i ustavnog poretka države Crne Gore i procesuiranje njihovih lidera pred lice pravde.

22. zabranu isticanja etničkih zastava pripadnosti nekom narodu bez isticanja državne zastave, koja obimom i dimenzijama mora biti veća od etničke zastave.

23. zabranu isticanja etničkih zastava i vjerskih simbola u svim državnim institucijama, objektima u državnom vlasništvu, uključujući škole i druge vaspitne ustanove.

24. sve vjerske zajednice služe u vjerskim objektima koji su za to namijenjeni, nikako na ulicama i državnim ustanovama.

25. zabranjeno je eksponiranje vjerskih simbola i znakova u i na svim državnim objektima.

26. političko mišljenje koje odstupa od demokratske norme u cilju izazivanja tenzija i podjela u društvu, odnosno koje narušava integritet i unosi nemir među građane mora biti kažnjeno.

27. promjenu načina izbora sudstva i tužilaštva koji moraju biti apsolutno nezavisni i odgovorni u skladu sa Ustavom i zakonom;

28. izmjenu izbornog zakonodavstva uz uvođenje otvorenih izbornih lista i elektronskog glasanja;

29. afirmaciju i olakšavanje sprovođenja referenduma kao neotuđive izborne volje naroda;

30. trajno preseljenje svih ključnih nacionalnih institucija (Predsjednik, Skupština, Ministarstvo vanjskih poslova, Ustavni sud, Rektorat UCG) u Prijestonicu Cetinje i proglašenje Kotora za Kulturnu prijestonicu Crne Gore (gdje će biti sjedište Ministarstva kulture i medija).

U Nikšiću, 11. jul 2022. godine

Napomena: Ovaj program će biti dopunjavan u skladu sa radom Programskih odbora Crnogorske Konzervativne Partije (nakon njenog osnivanja). 

Svi postojeći i budući programski ciljevi su u skladu sa najboljim praksama mnogih zapadnih zemalja i zemalja Centralne i Istočne Evrope koje su uspješno prebrodile proces tranzicije zahvaljujući preraspodjeli državnog budžeta, zaustavljaju rasipanja unutar sistema i podršci kreiranju novih radnih mjesta, uz održivo korišćenje svih raspoloživih resursa.

Za sve što se budemo zalagali u svojoj političkoj borbi odgovaraćemo pred organima partije i građanima Crne Gore. Senat, kao najviši organ partije, imaće ovlašćenje za aktivno praćenje rada ne samo ljudi koji budu angažovani na javnim funkcijama kao kandidati Crnogorske Konzervativne Partije, već i koalicionih partnera, i u slučaju bilo kakve zloupotrebe i/ili neispunjavanja zacrtanih ciljeva i zadataka biće zatražena njihova ostavka i prekid mandata!