Skip to content

DEKLARACIJA

Svjesni ozbiljnosti političkog i ekonomskog trenutka u kome se nalazimo, odlučili smo da pokrenemo formiranje novog političkog subjekta u Crnoj Gori.

Crnogorska prošlost, sadašnjost i budućnost obavezuju nas da doprinesemo demokratskom razvoju, institucionalnom jačanju i prosperitetu crnogorskoga društva.

U tom smislu nudimo jasnu političku platformu sa profilisanim stavovima prema svim bitnim pitanjima i vrijednostima pravne i demokratske države, ekonomskog razvoja, kulturne reforme, zaštite crnogorskih nacionalnih i građanskih prava i sloboda, kao i ljudskih i kolektivnih prava.

Naša politika je bazirana na idejama ugrađenim u temelje moderne civilizacije, koje danas predstavljaju nezaobilazne vrijednosti svakog demokratskog i slobodnog društva.

Ona polazi od:

– osnovnih temeljnih načela koja su zapisana u Ustavu Crne Gore;

– građanina, koji je nosilac državnog suvereniteta;

– individualne slobode, parlamentarne demokratije, vladavine zakona i odlučivanja unutar institucija sistema;

– parlamentarne demokratije i civilnog društva;

– slobode savjesti, govora i mišljenja;

– porodičnih vrijednosti, kao temelja vitalne i produktivne zajednice;

– uloge građanskih udruženja i drugih tijela koja ispunjavaju prostor između pojedinca i vlade;

– socijalne tržišne ekonomije;

– očuvanja crnogorskoga nacionalnog suvereniteta, identiteta i integriteta, kulture, etike i duhovnosti na našim najboljim tradicijama;

– društva zdrave političke i ekonomske konkurencije, bez štetnih unutrašnjih podjela koje narušavaju naš nacionalni i državni dignitet;

– jednakosti svih građana pred zakonom, bez obzira na etničku pripadnost, pol ili društvenu klasu te odbacivanja svih oblika ekstremizma, autoritarnosti, šovinizma i rasizma;

– evropskih vrijednosti slobodnih nacija, zajedničke korijenske kulture i slobodnih tržišta.

Navedene vrijednosti predstavljaju noseće stubove naše politike i nude jasnu viziju moderne države Crne Gore, jednakih šansi za sve njene građane.

Shodno navedenom, Inicijativni odbor Crnogorske konzervativne platforme odlučio je da krene sa prikupljanjem potpisa za osnivanje novog političkog subjekta, slobodno i dobrovoljno udruženih građana, radi ostvarivanja političkih ciljeva civilizovanim i demokratskim sredstvima, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o političkim partijama.

Crnogorska konzervativna platforma
Inicijativni odbor


U Nikšiću, 16. maj 2022.