Skip to content

Politička platforma

U skladu sa Poslanicom Svetog Petra Cetinjskog, kome smo vjerni, Crnogorska Konzervativna Partija (CKP) se zalaže za vraćanje svih crnogorskih građana i državljana Crnoj Gori i crnogorskim nacionalnim interesima – “Pod svoje nebo, na okup oko svoga sunca”!

CKP vraća odgovornost u politiku i poziva na saradnju sve progresivne snage koje nemaju drugu domovinu osim Crne Gore!

Za nas je najvažnije izgraditi crnogorski red – vjeru u budućnost Crne Gore i sigurnu i prosperitetnu zajednicu za sve njene građane!

U osnovi ideološkog programa CKP je poštovanje urođenog i neotuđivog dostojanstva svakog građanina i porodice u Crnoj Gori.

Moramo ojačati našu državu i demokratiju, bez njih nećemo moći postići naše temeljne ciljeve.

Država mora imati stvarnu sposobnost borbe protiv patologije i ne smije dozvoliti da njene organe koriste spoljni centri moći koji djeluju suprotno interesima države Crne Gore i njenog naroda.

Programski principi za koje se zalažemo

  • Crna Gora je država Crnogoraca, bez obzira na njihovu vjersku ili etničku pripadnost!
  • Zaštita crnogorskog kulturnog, vjerskog, jezičkog identiteta u skladu sa hiljadugodišnjom tradicijom – kroz djelovanje sve četiri crnogorske dinastije (Vojisavljevići, Balšići, Crnojevići, Petrovići)
  • Odgovorno djelovanje u politici, koje podrazumijeva da niko ko je bio dio bilo koje vlasti a nije ostvario vidljive rezultate ne može biti dio izvršne vlasti koja bude zavisila od glasova CKP!
  • Reforma cjelokupnog državnog sistema, na svim nivoima, uz aktivno uključenje svih aktera, naročito crnogorskih građana kao nosioca suvereniteta! (Ništa ne može biti kao što je bilo, a kamoli onako kako je sada!)
  • Jaka država, osnažena porodica, osjećaj za zajednicu, suverena Crna Gora!
  • Crna Gora isključivo kao dio evropske i NATO porodice!

Crnogorska Konzervativna Partija prevashodno baštini interese nacionalnih Crnogoraca, ali i svih onih koji nemaju druge domovine do Crne Gore. Borimo se za interese Crnogoraca, kao domicilnog naroda, i svih onih koji stvaraju novu vrijednost (koji su žila kucavica svake države i društvenog sistema): 

– radnike koji svojim radom pošteno doprinose društvu u kome živimo; 

profesionalce čije znanje nije moglo doći do izražaja u partitokratskom sistemu koji je punih 3 decenije na sceni; 

zanatlije i vlasnike porodičnih gazdinstava, mikro, malih i srednjih preduzeća

naučne, prosvjetne i kulturne radnike koji vjeruju u Crnu Goru koja je dio evropske porodice (a ne balkanske palanke u kojoj živimo); 

mlade koji moraju biti u prilici da svoje snove ostvaruju u zemlji iz koje potiču; 

penzionere koji su svojim radom zaslužili život dostojan čovjeka; 

iseljenike koji žele da ojačaju svoju vezu sa maticom, i/ili se vrate istoj jer svoju sreću i potencijal nisu mogli ostvariti u sistemu u kome decenijama unazad živimo…

Zalažemo se za ulazak u Evropsku uniju kao konfederalnu zajednicu suverenih država, a ne nadnacionalnu, federalnu i u perspektivi unitarnu državu.

Zalažemo se za povećanje samopoštovanja među Crnogorcima i zaštitu nacionalnih interesa.

Zalažemo se za suverenu, demokratsku državu koja poštuje zakone, ali istovremeno efikasnu. U ovakoj državi crnogorske porodice trebaju imati kvalitetan život i razvijati se. Takva država je moguća ako se razvijamo kao nacija, zajednica slobodnih Crnogoraca, zajednica crnogorskih porodica, ekonomski organizam, politički entitet i kulturni model.

Brzi razvoj i temeljna modernizacija naše ekonomije najbolji su garanti poboljšanja dobrobiti crnogorskih porodica.

Smatramo da je opšta demografska kriza koja pogađa crnogorsku državu, ekonomiju i društvo, prijetnja budućnosti Crne Gore te se zalažemo za aktivnu populacijsku politiku koja se mora zasnivati na:

– zaustavljanju negativnih demografskih procesa,

– zaustavljanju procesa iseljavanja i

– iniciranju procesa povratka Crnogoraca koji su se iselili iz zemlje,

a to, u prvom redu, znači osigurati ekonomski boljitak i viši životni standard naših građana.

Našim biračima garantujemo da nećemo pristati na nemoralnu, beskrupuloznu političku trgovinu i da ćemo učestvovati u formiranju vlasti isključivo na bazi političkih principa za koje se zalažemo!

Vlastito političko, državotvorno, društveno i kulturno javno djelovanje vidimo u očuvanju i nadgradnji jezičnog, vjerskog i kulturnog identiteta crnogorskog naroda i etničkih zajednica koje mu pripadaju.

Aktivno ćemo se boriti svim političkim sredstvima da političari i javni funkcioneri, službenici kao i sveštena lica služe narodu i državi, a ne nikako obratno, kako je danas slučaj!

Sve vjerske zajednice koje djeluju na teritoriji Crne Gore moraju imati sjedište u istoj i zakleti se na vjernost državi Crnoj Gori! Na čelo bilo koje vjerske zajednice u Crnoj Gori može biti isključivo nacionalni Crnogorac!

Otvoreno smo protiv regionalne inicijative Otvoreni Balkan i potpisivanja Temeljnog ugovora sa crkvom strane države. Zalažemo se da potpisnici odgovaraju pred sudovima države Crne Gore za djelovanje protiv ustavnog poretka.

Crnogorska Konzervativna Partija zahtijeva: