Skip to content

Politička platforma

U skladu sa Poslanicom Svetog Petra Cetinjskog, kome smo vjerni, Crnogorska Konzervativna Partija (CKP) se zalaže za vraćanje svih crnogorskih građana i državljana Crnoj Gori i crnogorskim nacionalnim interesima – “Pod svoje nebo, na okup oko svoga sunca”!

Crnogorska Konzervativna Partija vraća odgovornost u politiku i poziva na saradnju sve progresivne snage koje nemaju drugu domovinu osim Crne Gore!

Za nas je najvažnije izgraditi crnogorski red – vjeru u budućnost Crne Gore i sigurnu i prosperitetnu zajednicu za sve njene građane!

U osnovi ideološkog programa CKP je poštovanje urođenog i neotuđivog dostojanstva svakog građanina i porodice u Crnoj Gori.

Moramo ojačati našu državu i demokratiju, bez njih nećemo moći postići naše temeljne ciljeve.

Država mora imati stvarnu sposobnost borbe protiv patologije i ne smije dozvoliti da njene organe koriste spoljni centri moći koji djeluju u svoju korist, a suprotno interesima države Crne Gore i njenog naroda.

Programski principi za koje se zalažemo

  • Crna Gora je država Crnogoraca, bez obzira na njihovu vjersku ili etničku pripadnost!
  • Zaštita crnogorskog kulturnog, vjerskog, jezičkog identiteta u skladu sa hiljadugodišnjom tradicijom kroz djelovanje sve četiri crnogorske dinastije (Vojisavljevići, Balšići, Crnojevići, Petrovići)
  • Odgovorno djelovanje u politici, koje podrazumijeva da niko ko je bio dio bilo koje vlasti a nije ostvario vidljive rezultate ne može biti dio izvršne vlasti koja bude zavisila od glasova CKP!
  • Reforma cjelokupnog državnog sistema, na svim nivoima, uz aktivno uključenje svih aktera, naročito crnogorskih građana kao nosioca suvereniteta! (Ništa ne može biti kao što je bilo, a kamoli onako kako je sada!)
  • Jaka država, osnažena porodica, osjećaj za zajednicu, suverena Crna Gora!
  • Crna Gora isključivo kao dio evropske i NATO porodice!

Crnogorska Konzervativna Partija prevashodno baštini interese nacionalnih Crnogoraca, ali i svih onih koji nemaju druge domovine do Crne Gore. Crnogorska Konzervativna Partija se bori za interese Crnogoraca, kao domicilnog naroda, i svih onih koji stvaraju novu vrijednost (koji su žila kucavica svake države i društvenog sistema) – radnike koji svojim radom pošteno doprinose društvu u kome živimo; profesionalce čije znanje nije moglo doći do izražaja u partitokratskom sistemu koji je punih 3 decenije na sceni; zanatlije i vlasnike porodičnih gazdinstava, mikro, malih i srednjih preduzeća koji stvaraju novu vrijednost u društvu; naučne, prosvjetne i kulturne radnike koji vjeruju u Crnu Goru koja je dio evropske porodice (a ne balkanske palanke u kojoj živimo i u koju pokušavaju da nas zadrže pojedini akteri na političkoj sceni); mlade koji moraju biti u prilici da svoje snove ostvaruju u zemlji iz koje potiču; penzionere koji su svojim radom zaslužili život dostojan čovjeka; iseljenike koji žele da ojačaju svoju vezu sa maticom, i/ili se vrate istoj jer svoju sreću i potencijal nisu mogli ostvariti u sistemu u kome decenijama unazad živimo…

Zalažemo se za ulazak u Evropsku uniju kao konfederalnu zajednicu suverenih država, a ne kao nadnacionalnu, federalnu i u perspektivi unitarnu državu.

Zalažemo se za povećanje samopoštovanja među Crnogorcima i zaštitu nacionalnih interesa.

Zalažemo se za suverenu, demokratsku državu koja poštuje zakone, ali istovremeno efikasnu, u kojoj crnogorske porodice mogu preživjeti i razvijati se. Takva država je moguća ako se razvijamo kao nacija, zajednica slobodnih Crnogoraca, zajednica crnogorskih porodica, ekonomski organizam, politički entitet i kulturni model.

Brzi razvoj i temeljna modernizacija naše ekonomije najbolji su garanti poboljšanja dobrobiti crnogorskih porodica.

Smatramo da je opšta demografska kriza koja pogađa crnogorsku državu, ekonomiju i društvo, prijetnja budućnosti Crne Gore te se zalažemo za aktivnu populacijsku politiku koja se mora zasnivati na:

– zaustavljanju negativnih demografskih procesa,

– zaustavljanju procesa iseljavanja i

– iniciranju procesa povratka Crnogoraca koji su se iselili iz zemlje,

a to, u prvom redu, znači osigurati ekonomski boljitak i viši životni standard naših građana.

Našim biračima garantujemo da nećemo pristati na nemoralnu, beskrupuloznu političku trgovinu i da ćemo učestvovati u formiranju vlasti isključivo na bazi političkih principa za koje se zalažemo!

Vlastito političko, državotvorno, društveno i kulturno javno djelovanje vidimo u očuvanju i nadgradnji jezičnog, vjerskog i kulturnog identiteta crnogorskog naroda i etničkih zajednica koje mu pripadaju.

Crnogorska Konzervativna Partija će se aktivno boriti svim političkim sredstvima da političari i javni funkcioneri, službenici kao i sveštena lica služe narodu i državi, a ne nikako obratno, kako je danas slučaj!

Sve vjerske zajednice koje djeluju na teritoriji Crne Gore moraju imati sjedište u istoj i zakleti se na vjernost državi Crnoj Gori! Na čelo bilo koje vjerske zajednice u Crnoj Gori može biti isključivo nacionalni Crnogorac, u skladu sa principima Ustava iz 1905. godine!

Crnogorska Konzervativna Partija je otvoreno protiv regionalne inicijative Otvoreni Balkan i potpisivanja Temeljnog ugovora sa crkvom strane države, i zalagaće se da eventualni potpisnici i svi koju budu podržali ove inicijative odgovaraju pred sudovima države Crne Gore za djelovanje protiv ustavnog poretka, u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore.

Crnogorska Konzervativna Partija zahtijeva: